Injectis, uw betrouwbare partner voor in situ
bodemsanering

Innovatieve technieken voor het reinigen en herstellen van verontreinigde bodem op de oorspronkelijke locatie.

Meer weten
Onze diensten

Heeft u te maken met complexe bodemverontreiniging? Ontdek onze efficiënte oplossingen om de uitdagingen van bodemsanering aan te pakken.

Bodemsaneringswerken

Het garanderen van de beste resultaten en tevredenheid van onze klanten is de drijvende kracht achter elk van onze interventies. Dankzij de innovatieve SPIN® technologie kunnen we het verschil maken met conventionele methodes en opmerkelijke resultaten neerzetten in vaak uitzonderlijke omstandigheden.

Meer weten +

Laboratoriumtesten

In tegenstelling tot de conventionele laboratoria heeft Injectis een eigen laboratorium ingericht en eigen specifieke protocollen ontwikkeld. Hierbij wordt er naar gestreefd om de omstandigheden van de labotesten zo goed mogelijk de veldomstandigheden te laten benaderen en zo realistische resultaten met oog op in situ sanering te bekomen.

Meer weten +

Pilootproeven

Injectis voert piloottests uit om op kleine schaal de uitgewerkte saneringsaanpak onder effectieve veldomstandigheden te testen. Op basis van de resultaten van een piloottest kunnen wij de behandeling op ware grootte ontwerpen en verder optimaliseren! Dergelijke piloottest bespaart u over de loop van het saneringsproject dus tijd en geld en geeft u meer zekerheid voor een efficiënte sanering.

Meer weten +

Advies

Wij hebben onze jarenlange en ruime ervaring opgebouwd in zowel studiebureaus als saneringsbedrijven, dus wij kunnen u vanuit verschillende invalshoeken helpen om geïntegreerde oplossingen te vinden, advies te geven, een second opinion of een technisch advies uit te werken voor uw bodemverontreiniging.

Meer weten +
0
0
0
0

Technologie voor het zuiveren van slecht doorlatende bodems

Efficiënte sanering dankzij een automatische injectietechniek die zich automatisch aanpast aan de permeabiliteit

INJECTIS is actief over gans Europa.

Ontdek onze referenties!

CONTACTEER ONS

LATEN WE HET OVER UW PROJECT HEBBEN!

Aarzel niet om een voorstelling van onze diensten en onze technologie aan te vragen (gratis webinar).

DIENSTEN

DIENSTEN

INJECTIS is een innovatief bedrijf dat oplossingen biedt voor alle soorten vervuiling.

REFERENTIES

REFERENTIES

Ontdek onze referenties.

TECHNOLOGIE

ONZE UNIEKE TECHNOLOGIE

De SPIN® technologie, ontwikkeld en gepatenteerd door Injectis, is een innovatieve injectietechniek voor de efficiënte behandeling van bodem- en grondwaterverontreinigingen. De technologie is speciaal ontwikkeld om te zorgen voor een optimaal contact tussen de geïnjecteerde reagentia en de verontreinigende stoffen. Dit door middel van accurate injecties bij gecontroleerde en lage druk die bovendien aangepast wordt in functie van de aangetroffen bodemlagen.

Meer weten