ONZE TECHNOLOGIE

Doeltreffende in situ bodemsanering
door gerichte injectie

Welke processen kunnen door injectie worden gestimuleerd?

 • Aërobe en anaërobe biologische oxidatie
 • Biologische reductie
 • In situ chemische oxidatie (ISCO)
 • In situ chemische reductie (ISCR)
 • Sorptie- en desorptieprocessen
 • Mobilisatie- en immobilisatieprocessen
 • Neutralisatieprocessen

Voordelen ten opzichte van andere injectiemethodes?

 • Enige injectietechniek met lage druk en continu aanpasbaar in functie van de aangetroffen geologie
 • Doorlopende injectie tussen 0 en 30 m diepte
 • Aanzienlijke injectiedebieten en volumes met aantrekkelijke invloedstralen tot gevolg
 • Optimaal contact tussen reagentia en verontreiniging voor een efficiënte sanering
 • Homogene verspreiding dankzij bijsturing op basis van de bodemtextuur
 • Continue meting en registratie van druk, debiet en volume tijdens injectie
 • Geen bodemcompactie en dus geen ongewenste fracturing, lekkages of dagzomen van de producten
 • Transparantie ten opzichte van klant en studiebureau dankzij de registratie en rapportage

WINNAAR VAN DE  “NICOLE Innovation Award”

INJECTIS is winnaar van de NICOLE Innovation Award (Network for Industrially Co-ordinated Sustainable Land Management in Europe), een prijs uitgereikt aan innovatieve bedrijven met bewezen technologieën op het gebied van bodemsanering om hen te erkennen voor hun baanbrekende uitvinding.

Welke types verontreiniging kunnen er behandeld worden?

Het merendeel van de aangetroffen verontreinigingen kunnen door middel van injecties behandeld worden door eenvoudigweg het juiste (afbraak-)proces en de juiste reagentia te kiezen:

 • Minerale olie, diesel, benzine, BTEX
 • PAKs (Polyaromatische koolwaterstoffen)
 • VOCs (Vluchtige organische componenten)
 • PFAS, PFOS, PFOA
 • Dioxaan
 • VOCl (gechloreerde ethanen, ethenen en methanen)
 • Zware metalen (Pb, Zn, Cr(VI)…)
 • Sulfaat, nitraat
 • Pesticides
 • Fenolen
 • PCBs
 • pH-correctiek

Welke types werven?

Met 5 machines van verschillende afmetingen kan Injectis een antwoord bieden op nagenoeg alle mogelijke terreinomstandigheden. De veelzijdige vloot laat toe om te werken in de meest uiteenlopende situaties gaande van locaties met (zeer) beperkte toegankelijkheid tot grootschalige sites en aanzienlijke injectiedieptes.